ביטוח רכב – מול חברת הביטוח במצב של תביעה

0
3218

1. דעו שכל הודאה שלכם באשמה בעת תאונה או פגיעה במישהו, ללא הסכמת חברת הביטוח, אינה מחייבת את החברה! הודאה על תרחיש התאונה עליכם למסור אך ורק מול המשטרה, ולא להתחייב על שום פיצוי כספי בשמה של החברה בה אתם מבוטחים.

2. דעו כי רב השיחות אותם אתם מנהלים מול החברות מוקלטות. היזהרו במתן מסירת הפרטים ואל תמהרו להסכים לשום תנאי.

3. במידה והינכם שומרי שבת, משמע לא משתמשים ברכב בימי שבת, אתם זכאים להנחה עבור רכישת ביטוח רכב.

4. במידה ורכשתם רכב יד שנייה אין זה מומלץ לרכוש איתו גם את הביטוח של המוכר. אם בכל זאת החלטתם לרכוש את הרכב יחד עם הפוליסת ביטוח רכב של המוכר, וודאו כי אתם מקבלים את הסכמתה של החברה בכתב, כדי למנוע מצב בו תהיו נטולי ביטוח ותגלו זאת ברגע האמת (שיהיה מאוחר מדי).

5. אם אתם מעורבים בתאונת דרכים שאינה באחריותכם, ואתם בעלי ביטוח מקיף, מתעוררת הדילמה אם לתבוע את החברה שלכם או את החברה של הצד השני. ובכן, התשובה היא לא חד משמעית: תביעת חברת הביטוח שלכם תהיה יותר קלה אולם תיאלצו לשלם דמי השתתפות עצמית. בנוסף, תביעת החברה שלכם תפגע ב"תיק הסטוריית התביעות" שלכם, דבר שבעתיד ייקר את עלותה של הפוליסה שתרכשו.

תביעת הפוליסה של הצד השני תגרור מאמצים גדולים יותר: ההחברה של הצד השני תערים עליכם יותר קשיים ותנסה לחמוק מתשלום ותיאלצו להתמודד לבד מול הבירוקרטיה. עם זאת, בדרך זו תוכלו לחסוך את עלות ההשתתפות העצמית ולהשאיר את עברכם נטול תביעות.

6. במידה וניזוק רכבכם עליכם להודיע על כך מיד לחברה שלכם. מיד עם הודעתכם, ולפני התיקון, יהיה עליכם לעבור הערכת שמאי שיאמוד את הנזק שנגרם לרכב. באפשרותכם לבחור שמאי פרטי מטעמכם, אולם גם במקרה כגון זה, תדרוש החברה בה אתם מבוטחים, הערכת שמאי מטעמה, טרום התיקון. האפשרות השניה היא לבחור שמאי חוץ שאינו עובד עם החברה שלכם. אם אין לכם העדפה כלשהי לגבי בחירת השמאי, תוכלו לקבל מהחברה שלכם שם וטלפון של שמאי שיבחר על ידה. בכל מקרה עליכם להקפיד לא למהר ולתקן לפני אישורה של הערכת שמאי ע"י החברה שלכם. צעד כזה עשוי לגרור מצב של אי כיסוי כספי ע"י החברה.

7. בעבר נרשמו מקרים בהם חברת הביטוח אינה עמדה בחובות הכיסוי שלה בעת הצורך, או לחילופין שהמבוטח פעל באופן לא תקין מול חברת הביטוח ולא עמד בתנאים המפורטים שבידו. המקרים השכיחים שנרשמו במצבים אלו הם:

• כשבעליו של ביטוח רכב, משמע המבוטח, גרם נזק לרכבו בזדון על מנת ליישם את כספי הפיצויים . במקרה כגון זה חלה על חברת הביטוח חובת ההוכחה, משמע עליה להוכיח כי אכן מדובר במקרה של נזק מכוון. במידה וקבע בית המשפט שחשדותיה של החברה מבוססים תהא החברה פטורה מתשלום הפיצויים בגין הנזק.

• מקרה שכיח אחר בו נרשמה פעילות בלתי תקינה בין חברת הביטוח לבעליו של ביטוח רכב הוא כשהחברה מחדשת את הפוליסה ללא הסכמתו של הלקוח ובאופן אוטומטי. במקרה כגון זה רשאי בעל הפוליסה לתבוע את החברה על יצירת הסכם לא תקף שאינו מותנה בהסכמת שני הצדדים.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here