המגמה השולטת בדיני התעבורה היא הגברת האחריות על הנהגים בכביש. במה הדברים עוסקים? מכיוון הרשות המחוקקת מגיעות הצעות חוק שמגבירות את הענישה כנגד עברייני תנועה. אפס סובלנות כלפי נהגים חדשים בעניין הפקרת נפגעי תאונות הדרכים, גם ללא התזכורת הכואבת האחרונה, מקרה לי זייתוני, מדובר בצעד נדרש לאור זילות חיי האדם והנטייה הבולטת לאחרונה פשוט לעזוב את...