רבים מבלבלים בין דיני התעבורה לדיני הנזיקין לסוגיהם השונים הקשורים בתאונות הדרכים. נכון שמדובר בתאונת דרכים, אבל כאשר מטפלים בה בהיבט המשפטי יש שלושה מסלולים עיקריים ושונים: דיני תעבורה, נזקי הרכוש ונזקי הגוף. דיני התעבורה, על אף שאינם נחשבים פליליים, נידונים על פי סדר דין פלילי והם מסלול בפני עצמו. דיני הנזיקין על מסלוליהם...
המגמה השולטת בדיני התעבורה היא הגברת האחריות על הנהגים בכביש. במה הדברים עוסקים? מכיוון הרשות המחוקקת מגיעות הצעות חוק שמגבירות את הענישה כנגד עברייני תנועה. אפס סובלנות כלפי נהגים חדשים בעניין הפקרת נפגעי תאונות הדרכים, גם ללא התזכורת הכואבת האחרונה, מקרה לי זייתוני, מדובר בצעד נדרש לאור זילות חיי האדם והנטייה הבולטת לאחרונה פשוט לעזוב את...